Spring naar inhoud

Privacyverklaring toekomstwijzer Voorne aan Zee

In het kort

Via de website van Toekomstwijzer Voorne aan Zee worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Op deze pagina

1. Algemeen

Om je de mogelijkheid te geven om de Toekomstwijzer Voorne aan Zee in te vullen, heeft de gemeente gegevens van je nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doelen:

Doel

  • Het toegang geven tot de Toekomstwijzer Voorne aan Zee
  • Inwoners gedurende het proces van de gemeentelijke herindeling op de hoogte te houden van de voortgang.

Subdoelen

  • Inzicht geven aan gemeente in persoonsgegevens van inwoners die de Toekomstwijzer invullen
  • Zorgen voor een rechtmatige invulling van de Toekomstwijzer Voorne aan Zee

Een spelregel voor het invullen van de Toekomstwijzer Voorne aan Zee is dat iedereen deze Toekomstwijzer mag invullen. We nodigen nadrukkelijk inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne uit om dit te doen

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub E AVG; de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een algemeen belang. Deze taak van de gemeente komt voort uit de Gemeentewet. De gemeente is hoeder van het algemeen belang. Dit betekent concreet dat de gemeente alle belangen van mogelijke partijen en personen in beeld moet brengen tijdens het fusietraject en hen hierover moet kunnen informeren. Door middel van het invullen van de Toekomstwijzer kan de gemeente invulling geven aan dit algemeen belang.

3. Categorieën persoonsgegevens

E-mailadres: van 17 mei tot en met 31 mei 2021 (invullen Toekomstwijzer) registreren we e-mailadressen. Met een e-mail adres kan een inwoner/ondernemer toegang krijgen tot de Toekomstwijzer. Indien de inwoner/ondernemer dit expliciet aangeeft, wordt het e-mailadres door de gemeente bewaard, om hiermee de inwoner in de periode van 17 mei 2021 tot maximaal 1 januari 2023 op de hoogte te houden van de fusie van de drie gemeenten.

Naam van de kern: van 17 mei tot en met 31 mei  2021 (invullen Toekomstwijzer) registreren we de kern waar de inwoner woont. De gemeente registreert de naam van de kern om te weten waar de inwoner vandaan komt.

Leeftijdscategorie: : van 17 mei tot en met 31 mei 2021 (invullen Toekomstwijzer) registreren we de leeftijdscategorie waar de inwoner in valt. De gemeente registreert deze leeftijdscategorie om te weten in welke leeftijdscategorie de inwoner valt.

IP-adressen: van 17 mei tot en met 31 mei 2021 (invullen Toekomstwijzer) registreren we het IP-adres van de inwoner. Dit IP-adres wordt geregistreerd om eventuele onregelmatigheden rond het invullen van de Toekomstwijzer te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van de Toekomstwijzer Voorne aan Zee geldt het volgende:

  • De mogelijkheid tot invullen van de Toekomstwijzer loopt af op 31 mei 2021. Na die datum worden op de website Toekomstwijzer Voorne aan Zee geen gegevens meer opgeslagen of gewijzigd.
  • Na 31 mei 2021 worden de ingevulde gegevens verwerkt in een geanonimiseerde analyse. Deze analyse wordt gestuurd aan medewerkers van de gemeente, zodat deze gebruikt kan worden om een rapportage op te stellen, waarin de uitkomsten van de Toekomstwijzer Voorne aan Zee worden verwerkt.
  • Voor inwoners die hebben aangegeven dat hun e-mailadressen mogen worden gebruikt om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de fusie geldt het volgende. Deze gegevens worden uiterlijk per 1 januari 2023 verwijderd.  
  • Alle verzamelde persoonsgegevens worden per 1 juni/juli 2021verwijderd uit de database.
  • De geanonimiseerde analyse van de uitkomsten van de Toekomstwijzer blijven beschikbaar voor de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

5. Contact

Als je naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met  de fusieorganisatie via projectsecretaris@naar1gemeenteopvoorne.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren