Spring naar inhoud

Het proces

Per 1 januari 2023 worden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne één gemeente. De voorbereidingen voor deze fusie zijn vorig jaar gestart. Dit noemen we het fusieproces. Eerst zijn er aantal wettelijke stappen gezet, zoals het nemen van het herindelingsbesluit en het vaststellen van het herindelingsadvies door de gemeenteraden.

In het fusieproces gaan we nu een strategische visie voor de nieuwe gemeente maken. In de strategische visie staan de doelen die de nieuwe gemeente in de komende jaren wil bereiken. Ook staat er in de visie wat voor gemeente we willen zijn. En waarin we ons onderscheiden. Dit bepaalt de manier waarop we onze doelen willen bereiken. Jouw wensen en ideeën zijn daarin belangrijk voor ons.

Toekomstbeeld is een bouwsteen
Een van de bouwstenen voor de strategische visie is het toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente. Het ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’. Om met alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers digitaal ‘in gesprek’ te gaan, zijn er vier verschillende toekomstbeelden gemaakt. Deze toekomstbeelden richten zich op 2030. En laten zien hoe de nieuwe gemeente er dan uit kan zien. De toekomstwijzer vraagt steeds een keuze te maken op een onderwerp. Zo kun je steeds aangeven wat je  belangrijk vindt en wordt een keuze gemaakt voor een toekomstbeeld.

Het ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’
Het is niet zo dat uiteindelijk één van de vier toekomstbeelden wordt gekozen. Juist niet. De uitkomsten gebruiken we om te kijken wat iedereen belangrijk vindt en hoe dat een nieuw toekomstbeeld oplevert. Een toekomstbeeld op maat gemaakt voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Het ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’. Dit toekomstbeeld is straks van iedereen.

Wie worden er gevraagd mee te doen?
We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook deskundigen die weten wat er regionaal en landelijk in de toekomst belangrijke onderwerpen zijn. Vanuit al deze gegevens wordt een ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’ gemaakt.

Wanneer is het toekomstbeeld af?
Dit toekomstbeeld verwachten we deze zomer af te hebben. Dit toekomstbeeld is een van de onderdelen van de strategische visie. Deze visie verwachten we eind september af te hebben. Het toekomstbeeld, de strategische visie en de andere bouwstenen komen op www.naar1gemeenteopvoorne.nl te staan en via de gemeentelijke communicatiemiddelen gedeeld.

Tijdlijn

17 mei t/m 31 mei 2021

Inwoners en ondernemers kunnen de toekomstwijzer invullen.

Begin juni 2021

Verwerken van de uitkomsten van de toekomstwijzer

Half juni - half juli 2021

Voorkeuren inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers worden verwerkt tot concept Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee.

Eind juli 2021

Het concept toekomstbeeld wordt gedeeld en door de gemeenteraden vastgesteld.

Eind juli - half september 2021

Het concept van de strategische visie wordt geschreven.

Eind september 2021

De strategische visie wordt vastgesteld door de gemeenteraden.

Spelregels

Wie mag er meedoen?

Alle inwoners die wonen in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. En alle ondernemers in de drie gemeenten mogen meedoen. 

Van wanneer tot wanneer kon je meedoen?

Van 17 mei t/m 31 mei 2021 kon je de toekomstwijzer invullen.

Hoe kon je meedoen?

Via het registreren van je e-mail kon je meedoen.

Hoe wordt de uitkomst bepaald?

Jouw voorkeur wordt bepaald door de keuzes die jij maakt. Dit kun je steeds zien en volgen door naast de dilemma’s naar de matrix te kijken.

Wat wordt er met de uitkomsten gedaan?

Je ziet jouw eigen keuze aan het einde van het invullen van de toekomstwijzer. Het toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente wordt gemaakt met alle input van alle verschillende groepen en voor de zomer gedeeld door de gemeente.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren