Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Proeftuin Voorne aan Zee

Het motto van de gemeente in 2030? Voorne aan Zee toont lef!

 

De gemeente ziet het voordeel van een duurzame aanpak in de regio. En de kansen die het biedt voor nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid. Voorne aan Zee investeert in de banen van de toekomst en is een proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen. Veel nieuwe bedrijvigheid draagt bij aan het versnellen van de verandering.  Daarbij denken we steeds beter aan het milieu en het klimaatbestendig maken van de regio. Ook de groeiende vraag naar ouderen- en verpleeghuiszorg maakt dat er nieuwe banen ontstaan in de gemeente.

Er zijn verschillende nieuwe woonconcepten, zoals tiny houses en energie neutrale huizen op het water. Sommige wijken in de grote kernen zijn zelfvoorzienend: ze wekken meer energie op dan ze gebruiken. Overal in de gemeente zijn laadpalen en gedeelde e-bikes, e-scooters en elektrische auto’s te vinden. Veel inwoners zijn daarom niet meer in het bezit van een eigen auto.

Ook de landbouw is duurzamer door de strokenteelt en kringlooplandbouw. Voor energieopwekking wordt zoveel mogelijk gezocht naar oplossingen die het open landschap niet aantasten. Zoals geothermie, restwarmte van de industrie, zonnepanelen op het water en getijdenenergie.

De gemeente kijkt met een regionale blik naar voorzieningen. Niet alle kernen hoeven alle voorzieningen te hebben. Er moet vooral een veelzijdig aanbod zijn. In gebouwen worden functies zoveel mogelijk gecombineerd. Zoals in het Huis van Voorne. Een multifunctioneel gebouw met een brede school, koffietent, sportzaal en grote ruimte voor voorstellingen en groepsactiviteiten.

Door het gebruik van gegevens, sensoren en algoritmes speelt Voorne aan Zee in op de vragen en wensen van de inwoners. Dat varieert van sensoren die boa’s oproepen als er iets afwijkends wordt gemeten tot digitale gemeenteloketten.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren